Öykü Yarışması
Paylaş:

Öykü Yarışması

Müjdelenen Fethin Öyküsü

KATILIM KOŞULLARI

 

•    Yarışmaya lise öğrencileri katılabilir.
•    Her yarışmacı sadece bir öykü ile yarışmaya katılabilir.
•    Yarışmaya katılacak öykülerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
•    Başvurular eser sahiplerince Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı internet sayfasına bizzat yapılacaktır.
•    Başvuru başlangıç tarihi 6 Nisan, başvuru bitiş tarihi 14 Nisan’ dır. Öykü teslim tarihi için en son tarih 26 Mayıs’ tır.  Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Fotoğraflı özgeçmiş, başvuracağınız eseriniz ile beraber Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesine iletilecektir. 
•    Yarışmada derece alan eserler, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kültür ve sanat yayını olarak kitap ve e-kitap şeklinde yayımlanabilecektir. Yarışmaya katılan, derece alan-almayan eserlerin tümünün yayım, telif hakları, yarışmayı düzenleyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’na aittir.
•    Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Öykü Yarışması gönderilecek olan öykülerin konusu “İstanbul’un Fethi”  olacaktır. Değerlendirmede dil, ifade, kurgu ve anlatım teknikleri gibi hususlar göz önünde bulundurulacaktır. 
•    Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir mecrada yayımlanmış olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddiasında bulunamayacaktır. 

•    Öyküler; bilgisayar ortamında 11 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde ve en az 2000 (iki bin) kelimeyle sınırlandırılmalıdır. A4 sayfası üstten ve soldan 3 (üç) cm; sağdan ve alttan 2,5 (iki buçuk) cm sayfa boşluğu kalacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numaraları sayfa sonuna eklenmelidir.
•    Eserlerin yazımında TDK yazım kılavuzu esas alınmalıdır
•    Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
•    Yarışmaya katılanlar başvuru şartnamesini kabul etmiş sayılacaktır.
•    Tamamlanan eserler birkahramanlikoykusu@gmail.com adresine mail olarak gönderilecektir.
•    Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yetkililerine saklıdır.


Hemen Başvur