ÜLKÜ OCAKLARI DERGİMİZİN 203. SAYISI ÇIKTI

ÜLKÜ OCAKLARI DERGİMİZİN 203. SAYISI ÇIKTI

Paylaş:
Ülkü Ocakları Dergimizin 203. Sayısı yayımlanmıştır. “Milli Kimlik” dosya konulu 203. Sayımızda sizler için öncelikli olarak dil, tarih, edebiyat, modernleşme ve milliyetçilik arasındaki ilişkisini derinlemesine inceledik. Umuyoruz ki bu çalışmamızla siz kıymetli okurlarımıza faydalı ve farklı bakış açısı oluşturabiliriz.
Milli Kimlik dosya konulu 203. Sayımızın başlıkları şu şekildedir;
“Kimlik-Millî Kimlik ve Milliyetçi Hareketin Millî Kimlik Meselesi”
“Toplumsal Kimlik”
“Milliyetçilik ve Millî Kimlik”
“Tarihsel Süreçte Türk Kimliği”
“Millî Kimlik İnşasında Dilin Önemi”
“Milli Kimlik, Modernleşme ve Ziya Gökalp”
“Erol Güngör ve Milliyetçilik Kavramı”
“Ömer Seyfettin’in Turan Hikâyelerinin, Millî Kimlik İnşası Bağlamında İncelemesi”
“Kimlik, Bireysel Kimlik, Millî Kimlik Kavramları ve Türk Millî Kimliği”
“Modern Türk Kimliğinin Oluşumunda: Türk Kimdir?”
“Kimlik Kavramının Sosyolojik ve Bireysel Boyutu”
“Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nda Milli Kimlik Aktarımı”
“Azerbaycan’da Milli Kimlik Tanımı”
“Türk Dünyası Romanı ve Milli Kimlik”
“Atatürk ve Türk Millî Kimliği”
Ülkü Ocakları dergimizin Milli Kimlik dosya konulu 203. sayısını tüm il ve ilçe ocaklarımızdan temin edebilirsiniz.