ÜLKÜ OCAKLARI DERGİMİZİN 202. SAYISI ÇIKTI

ÜLKÜ OCAKLARI DERGİMİZİN 202. SAYISI ÇIKTI

Paylaş:
Ülkü Ocakları Dergimizin 202. Sayısı yayımlanmıştır. “Türk Dünyası” dosya konulu 202. sayımızda sizler için tarihin derinliklerinden günümüze kadar olan süreçte Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını, mücadelelerini ve bu süreçte izlenen politikaları ana hatlarıyla ele aldık.
“Türk Dünyası” dosya konulu sayımızın başlıkları şu şekildedir;
Türkistan’da Bir Kültür Hareketi: Ceditçilik/Kadimcilik
Bağımsız Kazakistan’ın Ayak Sesleri: Jeltoksan Ayaklanması (1986)
İttihat ve Terakki’nin Türkistan Politikası
Bakü’de Yapılan Birinci Türkoloji Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme
Türkistan’ın Efsanevi Kadın Kahramanı: Kurmancan Datka
Türkistan’da Bir Bağımsızlık Mücadelesi: Korbaşı (Basmacı) Hareketi
Türkistan’ın Gür Sesi: Mustafa Çokay ve Faaliyetleri
Türk Coğrafyası’nın Düşmanı: Komünizm ve Sovyetler
Başbuğ Alparslan Türkeş ve Türk Dünyası
Ayaz İshaki ve Faaliyetleri
Türk Dünyası’nın Rehberi: Hoca Ahmed Yesevi
Arafın Muhafızları: Gürcistan Türkleri
Ziya Gökalp’e Göre Türkçülüğün Yakın İdeali Oğuz Birliği
Ülkü Ocakları dergimizin Türk Dünyası dosya konulu 202. sayısını tüm il ve ilçe ocaklarımızdan temin edebilirsiniz.